סינון כותרת     מספר מאמרים 
# כותרת מאמר צפיות
1 פריסת הכנסות 222
2 הסברים לגבי דוח שנתי לשנת המס 2014 -הוראת ביצוע של מס הכנסה 920
3 הערכות לתום שנת המס 2014 1561
4 מכתב מס הכנסה מהלך להרחבת רשת המדווחים - הנחיות לפעולה 691
5 פרוד המגיש דוח שנתי למס הכנסה 603
6 שידור פרטים בדוח השנתי -קודים המופיעים בשע"מ 855
7 דוח שנתי למס הכנסה בשנת 2013 -הסברים לשנת 2013 4074
8 הערכות לתום שנת המס 2013 1279
9 סיבות לביטול עיצום כספי בשל איחור בהגשת דוחות למס הכנסה 4909
10 המועד הצפוי להחזר מס הכנסה 1569
11 טבלת נקודות זיכוי ל"הורה אחד " בשקלים דוח שנתי מס הכנסה 2012 919
12 טבלת נקודות זיכוי בשנת 2012 בשקלים לזוג נשוי 679
13 טבלת נקודות זיכוי בשנת 2012 בשקלים לזוג נשוי 672
14 מי חייב להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה לשנת 2012 ומסמכים שיש לצרף לדו"ח השנתי למס הכנסה 2681
15 הערכות לסוף שנת 2012 1557
16 מסמכים שיש לצרף לדו"ח השנתי למס הכנסה לשנת 2014 2706
17 המועד להגשת הדו"ח השנתי למס הכנסה לשנת 2011 ו 2012 2332
18 הסברים בקשר לזיכויים ממס הכנסה בדוח השנתי למס הכנסה בשנת 2011 3152
19 ניכויים מוכרים בדו"ח השנתי למס הכנסה לשנת 2011 3743
20 דוח שנתי למס הכנסה בשנת 2011 --הסברי מס הכנסה לגבי רישום הכנסות בדוח השנתי למס הכנסה 3178
21 מועד הגשת דוח שנתי למס הכנסה בשנת 2011 2975
22 ריכוז רשימת מסמכים להגשת דו"ח שנתי למס הכנסה לשנת 2011 1977
23 פטור מהגשת דו"ח שנתי מקוון למס הכנסה לשנת 2014 2013 , 2012 ו 2011 לעצמאי 8634
24 הערכות לתום שנת המס 2011 1213
25 הערכות לצורכי מס לתום שנת המס 2012 ,2011 מאמר מקוצר 5262
26 קנסות בגין אי הגשת דוחות מקוונים וארכה מיוחדת להגשת דוח מס הכנה מקוון 4445
27 פטור מהגשת דו"ח מס הכנסה מקוון לשנת 2010 2831
28 החייבים בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה לשנת 2014 ו2013 , 2012 ושנת 2011 ולשנת 2010 10247
29 המועד להגשת דו"ח מס הכנסה לשנת 2010 -דו"ח מקוון עד 30/06/11 3336
30 פטור מהגשת דו"ח מס הכנסה מקוון לשנת 2009 1849
31 טפסים לדו"ח השנתי 2010 ושיטת המיסוי בישראל 2050
32 דוח שנתי למס הכנסה לשנת 2010 הסברי מס הכנסה על נקודות זיכוי וזיכויים ממס הכנסה 3219
33 דוח שנתי למס הכנסה הסברי מס הכנסה על רישום ההכנסות 7624
34 דוח שנתי ל מ"ה הסברי מס הכנסה לגבי הפסדים שקוזזו מהכנסה מעסק וממשכורת , משכורת הפטורה ממס , 3351
35 דוח שנתי למס הכנסה לשנת 2010 הסברי מס הכנסה על הכנסות החייבות בשעור מס מיוחד 2321
36 הכנסות פטורות מ -הרישום בדוח השנתי למס הכנסה לשנת 2011-הסברי מס הכנסה 4861
37 דוח שנתי למס הכנסה לשנת 2010 -הסברי מס הכנסה לגבי הכנסות-2 2573
38 הגשת דוח שנתי למס הכנסה לשנת 2010 -הסברי מס הכנסה מאמר ראשון 3912
39 הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה מקוון לשנת 2010-הסברים טכניים לשידור הדוחות 8524
40 רשימת מסמכים לצורך הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה 4610
41 הערכות לתום שנת המס 2010 4622
42 הערכות לתום שנת המס 2010 -מאמר מקוצר 3082
43 הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה מקוון -הסברים טכניים לשידור הדוחות בשנת 2010 12261
44 הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה לשנת 2009 -מעודכן 4618
45 דו"ח שנתי מס הכנסה -לשנת 2009 - דברי הסבר למילוי הדוח 6407
46 מענק הכנסה מס הכנסה שלילי 5342
47 הגדלת הכנסה מקטינה את מס הכנסה - הטבת מס מיוחדת בשנת 2009 1966
48 ההוראות לגבי חובת הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה 28131
49 הגדלת ההכנסה מקטינה את המס מי מאמין ? 2892
50 תכנון מס והערכות לתום שנת המס 2009 3254
51 תקופת ההתישנות של דוחות מס הכנסה 2838
52 הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה -הסברי מס הכנסה לצורך שידור דוחות לשנת 2012 55264
53 קביעת שיעור הריבית לעניין 3 (י) לפקודת מס הכנסה 3208
54 שידור נתוני הדוח השנתי של יחידים באמצעות האינטרנט החל מיום 20/10/09 2797
55 הוראת ביצוע מס הכנסה -שידור דוחות ונוהל מתן אורכות להגשת דוחות מס הכנסה 3649
56 רשימת נושאים שיש לבצעם עם גמר השנה או לאחריה 2495
57 דחייה או הקדמת הוצאות באופן חוקי 2195