סינון כותרת     מספר מאמרים 
# כותרת מאמר צפיות
1 פריסת הכנסות 366
2 הסברים לגבי דוח שנתי לשנת המס 2014 -הוראת ביצוע של מס הכנסה 1404
3 הערכות לתום שנת המס 2014 1775
4 מכתב מס הכנסה מהלך להרחבת רשת המדווחים - הנחיות לפעולה 799
5 פרוד המגיש דוח שנתי למס הכנסה 733
6 שידור פרטים בדוח השנתי -קודים המופיעים בשע"מ 1023
7 דוח שנתי למס הכנסה בשנת 2013 -הסברים לשנת 2013 4296
8 הערכות לתום שנת המס 2013 1382
9 סיבות לביטול עיצום כספי בשל איחור בהגשת דוחות למס הכנסה 5300
10 המועד הצפוי להחזר מס הכנסה 1742
11 טבלת נקודות זיכוי ל"הורה אחד " בשקלים דוח שנתי מס הכנסה 2012 989
12 טבלת נקודות זיכוי בשנת 2012 בשקלים לזוג נשוי 733
13 טבלת נקודות זיכוי בשנת 2012 בשקלים לזוג נשוי 732
14 מי חייב להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה לשנת 2012 ומסמכים שיש לצרף לדו"ח השנתי למס הכנסה 2793
15 הערכות לסוף שנת 2012 1649
16 מסמכים שיש לצרף לדו"ח השנתי למס הכנסה לשנת 2014 2844
17 המועד להגשת הדו"ח השנתי למס הכנסה לשנת 2011 ו 2012 2397
18 הסברים בקשר לזיכויים ממס הכנסה בדוח השנתי למס הכנסה בשנת 2011 3356
19 ניכויים מוכרים בדו"ח השנתי למס הכנסה לשנת 2011 3954
20 דוח שנתי למס הכנסה בשנת 2011 --הסברי מס הכנסה לגבי רישום הכנסות בדוח השנתי למס הכנסה 3249
21 מועד הגשת דוח שנתי למס הכנסה בשנת 2011 3051
22 ריכוז רשימת מסמכים להגשת דו"ח שנתי למס הכנסה לשנת 2011 2054
23 פטור מהגשת דו"ח שנתי מקוון למס הכנסה לשנת 2014 2013 , 2012 ו 2011 לעצמאי 9027
24 הערכות לתום שנת המס 2011 1276
25 הערכות לצורכי מס לתום שנת המס 2012 ,2011 מאמר מקוצר 5418
26 קנסות בגין אי הגשת דוחות מקוונים וארכה מיוחדת להגשת דוח מס הכנה מקוון 4605
27 פטור מהגשת דו"ח מס הכנסה מקוון לשנת 2010 2933
28 החייבים בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה לשנת 2014 ו2013 , 2012 ושנת 2011 ולשנת 2010 10916
29 המועד להגשת דו"ח מס הכנסה לשנת 2010 -דו"ח מקוון עד 30/06/11 3417
30 פטור מהגשת דו"ח מס הכנסה מקוון לשנת 2009 1946
31 טפסים לדו"ח השנתי 2010 ושיטת המיסוי בישראל 2133
32 דוח שנתי למס הכנסה לשנת 2010 הסברי מס הכנסה על נקודות זיכוי וזיכויים ממס הכנסה 3341
33 דוח שנתי למס הכנסה הסברי מס הכנסה על רישום ההכנסות 8034
34 דוח שנתי ל מ"ה הסברי מס הכנסה לגבי הפסדים שקוזזו מהכנסה מעסק וממשכורת , משכורת הפטורה ממס , 3486
35 דוח שנתי למס הכנסה לשנת 2010 הסברי מס הכנסה על הכנסות החייבות בשעור מס מיוחד 2424
36 הכנסות פטורות מ -הרישום בדוח השנתי למס הכנסה לשנת 2011-הסברי מס הכנסה 5016
37 דוח שנתי למס הכנסה לשנת 2010 -הסברי מס הכנסה לגבי הכנסות-2 2664
38 הגשת דוח שנתי למס הכנסה לשנת 2010 -הסברי מס הכנסה מאמר ראשון 4035
39 הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה מקוון לשנת 2010-הסברים טכניים לשידור הדוחות 8665
40 רשימת מסמכים לצורך הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה 4744
41 הערכות לתום שנת המס 2010 4725
42 הערכות לתום שנת המס 2010 -מאמר מקוצר 3165
43 הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה מקוון -הסברים טכניים לשידור הדוחות בשנת 2010 12421
44 הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה לשנת 2009 -מעודכן 4754
45 דו"ח שנתי מס הכנסה -לשנת 2009 - דברי הסבר למילוי הדוח 6561
46 מענק הכנסה מס הכנסה שלילי 5481
47 הגדלת הכנסה מקטינה את מס הכנסה - הטבת מס מיוחדת בשנת 2009 2056
48 ההוראות לגבי חובת הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה 28767
49 הגדלת ההכנסה מקטינה את המס מי מאמין ? 2987
50 תכנון מס והערכות לתום שנת המס 2009 3342
51 תקופת ההתישנות של דוחות מס הכנסה 2979
52 הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה -הסברי מס הכנסה לצורך שידור דוחות לשנת 2012 56184
53 קביעת שיעור הריבית לעניין 3 (י) לפקודת מס הכנסה 3319
54 שידור נתוני הדוח השנתי של יחידים באמצעות האינטרנט החל מיום 20/10/09 2897
55 הוראת ביצוע מס הכנסה -שידור דוחות ונוהל מתן אורכות להגשת דוחות מס הכנסה 3765
56 רשימת נושאים שיש לבצעם עם גמר השנה או לאחריה 2566
57 דחייה או הקדמת הוצאות באופן חוקי 2267