סינון כותרת     מספר מאמרים 
# כותרת מאמר צפיות
1 פריסת הכנסות 119
2 הסברים לגבי דוח שנתי לשנת המס 2014 -הוראת ביצוע של מס הכנסה 672
3 הגשת דוח שנתי למס הכנסה על ידי בני זוג - 367
4 הערכות לתום שנת המס 2014 1472
5 מכתב מס הכנסה מהלך להרחבת רשת המדווחים - הנחיות לפעולה 620
6 פרוד המגיש דוח שנתי למס הכנסה 510
7 שידור פרטים בדוח השנתי -קודים המופיעים בשע"מ 772
8 דוח שנתי למס הכנסה בשנת 2013 -הסברים לשנת 2013 3966
9 הערכות לתום שנת המס 2013 1210
10 סיבות לביטול עיצום כספי בשל איחור בהגשת דוחות למס הכנסה 4717
11 המועד הצפוי להחזר מס הכנסה 1458
12 טבלת נקודות זיכוי ל"הורה אחד " בשקלים דוח שנתי מס הכנסה 2012 859
13 טבלת נקודות זיכוי בשנת 2012 בשקלים לזוג נשוי 637
14 טבלת נקודות זיכוי בשנת 2012 בשקלים לזוג נשוי 630
15 מי חייב להגיש דו"ח שנתי למס הכנסה לשנת 2012 ומסמכים שיש לצרף לדו"ח השנתי למס הכנסה 2608
16 הערכות לסוף שנת 2012 1492
17 מסמכים שיש לצרף לדו"ח השנתי למס הכנסה לשנת 2014 2620
18 המועד להגשת הדו"ח השנתי למס הכנסה לשנת 2011 ו 2012 2284
19 הסברים בקשר לזיכויים ממס הכנסה בדוח השנתי למס הכנסה בשנת 2011 3022
20 ניכויים מוכרים בדו"ח השנתי למס הכנסה לשנת 2011 3616
21 דוח שנתי למס הכנסה בשנת 2011 --הסברי מס הכנסה לגבי רישום הכנסות בדוח השנתי למס הכנסה 3109
22 מועד הגשת דוח שנתי למס הכנסה בשנת 2011 2912
23 ריכוז רשימת מסמכים להגשת דו"ח שנתי למס הכנסה לשנת 2011 1917
24 פטור מהגשת דו"ח שנתי מקוון למס הכנסה לשנת 2014 2013 , 2012 ו 2011 לעצמאי 8419
25 הערכות לתום שנת המס 2011 1172
26 הערכות לצורכי מס לתום שנת המס 2012 ,2011 מאמר מקוצר 5162
27 קנסות בגין אי הגשת דוחות מקוונים וארכה מיוחדת להגשת דוח מס הכנה מקוון 4358
28 פטור מהגשת דו"ח מס הכנסה מקוון לשנת 2010 2760
29 החייבים בהגשת דו"ח שנתי למס הכנסה לשנת 2014 ו2013 , 2012 ושנת 2011 ולשנת 2010 9931
30 המועד להגשת דו"ח מס הכנסה לשנת 2010 -דו"ח מקוון עד 30/06/11 3269
31 פטור מהגשת דו"ח מס הכנסה מקוון לשנת 2009 1776
32 טפסים לדו"ח השנתי 2010 ושיטת המיסוי בישראל 1981
33 דוח שנתי למס הכנסה לשנת 2010 הסברי מס הכנסה על נקודות זיכוי וזיכויים ממס הכנסה 3130
34 דוח שנתי למס הכנסה הסברי מס הכנסה על רישום ההכנסות 7385
35 דוח שנתי ל מ"ה הסברי מס הכנסה לגבי הפסדים שקוזזו מהכנסה מעסק וממשכורת , משכורת הפטורה ממס , 3263
36 דוח שנתי למס הכנסה לשנת 2010 הסברי מס הכנסה על הכנסות החייבות בשעור מס מיוחד 2258
37 הכנסות פטורות מ -הרישום בדוח השנתי למס הכנסה לשנת 2011-הסברי מס הכנסה 4764
38 דוח שנתי למס הכנסה לשנת 2010 -הסברי מס הכנסה לגבי הכנסות-2 2514
39 הגשת דוח שנתי למס הכנסה לשנת 2010 -הסברי מס הכנסה מאמר ראשון 3827
40 הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה מקוון לשנת 2010-הסברים טכניים לשידור הדוחות 8445
41 רשימת מסמכים לצורך הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה 4526
42 הערכות לתום שנת המס 2010 4548
43 הערכות לתום שנת המס 2010 -מאמר מקוצר 3001
44 הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה מקוון -הסברים טכניים לשידור הדוחות בשנת 2010 12142
45 הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה לשנת 2009 -מעודכן 4521
46 דו"ח שנתי מס הכנסה -לשנת 2009 - דברי הסבר למילוי הדוח 6299
47 מענק הכנסה מס הכנסה שלילי 5249
48 הגדלת הכנסה מקטינה את מס הכנסה - הטבת מס מיוחדת בשנת 2009 1909
49 ההוראות לגבי חובת הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה 27782
50 הגדלת ההכנסה מקטינה את המס מי מאמין ? 2820
51 תכנון מס והערכות לתום שנת המס 2009 3190
52 תקופת ההתישנות של דוחות מס הכנסה 2756
53 הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה -הסברי מס הכנסה לצורך שידור דוחות לשנת 2012 54822
54 קביעת שיעור הריבית לעניין 3 (י) לפקודת מס הכנסה 3106
55 שידור נתוני הדוח השנתי של יחידים באמצעות האינטרנט החל מיום 20/10/09 2739
56 הוראת ביצוע מס הכנסה -שידור דוחות ונוהל מתן אורכות להגשת דוחות מס הכנסה 3536
57 רשימת נושאים שיש לבצעם עם גמר השנה או לאחריה 2430
58 דחייה או הקדמת הוצאות באופן חוקי 2126