דירוג משתמש: / 0
גרועהכי טוב 

 

לצפייה בחוזר מס הכנסה  15/2002

בחוזר הסברים והבהרות  לגבי ההוצאות של הקמת האתר המהווה רכוש לבין הוצאות שוטפות המהוות הוצאות מוכרות

לפי החוזר עולה  כדלקמן :

  1. עלות רכישת שם המתחם והוצאות הרישום הינם נכס בלתי מוחשי שלא ניתן להפחתה
  2.  עלויות הקמה הראשוניות של אתר האינטרנט הינו מעין תוכנת מחשב שבגינה מגיע שיעור פחת של 25%-,או 33% בהתאם לסוג המחשב
  3. עלויות תפעול שוטף הן הוצאות מוכרות בהתאם לתקופה אליהן הם מתייחסות