דירוג משתמש: / 0
גרועהכי טוב 

מאמר מאת רואה חשבון יוסי גסנר 

ההסתדרות 30 פתח תקווה טל 03931675   , 0542001653

במישרדנו ניתן לקבל שירות אמין להחזר מס לשכירים .

ראה כתבה בנושא החזר מס לשכירים -

מנהל רשות המיסים מסכים לתקן את הליקויים בתוכנת מס הכנסה שגילה רואה חשבון יוסי גסנר לליקויים בתוכנת מחשב מס הכנסה

 

 פסק דין חשוב לגבי התרת הוצאות רכב (ספציפיים )לעובדים המשתמשים ברכבם לביצוע עבודתם -לצורכי המעביד בלבד

לחץ כאן לקריאת פסק הדין

כללי

מדי תקופה מסויימת נקבעים הוראות מיוחדות לגבי הוצאות רכב הכוללת כמובן הוצאות בשל ביטוח מקיף והוצאות אחזקת רכב 

רכב פרטי ומסחרי משמש בדרך כלל  גם לצרכים פרטיים , לכן נקבעו הוראות מיוחדות ומורכבות .

לגבי רכב נקבעו הוראות מיוחדות בנושאים שלהלן :

 • •סוג הרכב  -משאיות - רכב פרטי ,רכב תפעולי  –
 • שיטת החישוב להכרת ההוצאות הכוללות ביטוח רכב ,דלק ,תקונים ,טסט ,ביטוח חובה
 • סוג הנישום – נישום רגיל או מיוחד כגון מורה ללימוד נהיגה , חב' להשכרת רכב .
 • רכישת רכב  , מכירת רכב .
 • שיטת החישוב להכרת ההוצאות
 • שכירות רכב –
 • זקיפת "שווי שימוש ברכב " לעובד המקבל רכב מהמעביד .
 • רישום כלי הרכב בהנהלת חשבונות  ובדו"ח השנתי .
 • בחברה -מקדמות בשל הוצאות עודפות .

 

 • סוג הרכב

הוראות אינן חלות על  סוגי הרכבים שלהלן :

 • אופנוע שסיווגו אינו L3 -אופנוע L3 מוגדר  נפח מנועו עולה על 125 סמ"ק והספק מנועו מעל 33 כח סוס
 • רכב מסחרי מעל 3500 ק"ג
 • אוטובוס
 • מוניות
 • מיניבוס
 • טרקטור
 • רכב בטחון השמש בפעילות מבצעית או בטחונית בלבד .
 • "רכב תפעולי" - רכב שמתקיימים בו  התנאים  שלהלן:
  1.  
   1. הרכב לא הועמד לרשות עובד כלשהו של המעביד,
   2. הרכב משמש רק לצורכי המעביד או בעל משלח היד או העסק, לפי העניין
   3. מקום העיסוק - אינו בבית מגוריו
   4. בתום שעות העבודה הרכב אינו יוצא מחוץ למקום העיסוק.

    

   הערה חשובה 

    
  2.  ישנה דעה 

לפיה ניתן לחלוק על תקנות הרכב, ולקבוע שווי רכב או הוצאות מוכרות של הרכב העסקי לפי יחס הנסיעות הפרטיות בפועל לעומת הנסיעות העסקיות בפועל ברכב . במקרה שרוצים לפעול בניגוד לטענות יש להמציא הוכחות  טובות  כגון ניהול תקין של יומן נסיעות . בפסק דין של מעלה אדומים בית המשפט לא האמין שהיומנים ניהלו באותן נאמן  לחץ כאן ל"כללי הזהב" לחיסכון במיסוי רכב צמוד לחץ כאן לניהול יומן רכב שיטת החישוב להכרת הוצאות רכב "רגיל "  החל מיום 1.1.2008

הוצאות רכב כוללות הוצאות בשל :

תיקונים , דלק , בטוח חובה , רישיון רכב ,ביטוח מקיף ,ביטוח צד ג' , חניה שאינה במקום העיסוק הקבוע ,תיקונים בניכוי החזרים מחב' הביטוח, אגרת כביש 6  דמי שכירות בעד השימוש ברכב . ופחת

רכב שהועמד לרשות העובד

כל ההוצאות מותרות בניכוי

עצמאי

ההוצאות מוכרות לפי הגבוה מבין :

 • 45% מהוצאות הרכב .
 • הוצאות הרכב בניכוי  סכום "שווי השימוש" שהיה נזקף -לו הרכב היה צמוד לעובד .

 

שווי השימוש ברכב שנרכש מיום 1/1/10

בשנת 2011  2.48% ממחיר הרכב לצרכן לחץ כאן לבדיקת שווי השימוש בשנת 2011

שיעורי שווי השימוש החודשי בשנת 2011 הנו 2.48%.
תקרת מחיר המחירון לעניין חישוב שווי השימוש 477,830 ש"ח.

 

בשנת 2010 : 2.04% לרכב שמחירו עד 130,000 ש"ח
ו- 2.48% לרכב שמחירו מעל 130,000 ש"ח.

סכומי שווי השימוש ברכב בהתאם לקבוצות המחיר שנקבעו בתקנות לגבי רכב שנרכש עד שנת 2009

לגבי  שווי שימוש  ברכב  , לחץ כאן  למעבר לטבלאות מידע באתר זה   בטבלאות המידע יש פרוט לגבי שווי השימוש ברכב  בשנים קודמות

לגבי שווי שימוש ברכ שעלה לכביש החל משנת 2010 נקבע השווי לפי מחיר המחירון של הרכב בעת עלייתו לכביש. שווי השימוש החודשי בשנת 2011 הוא 2.48%  ממחיר מחירון כפי שנקבע בהוראות , לחץ כאן לבדיקת סכום שווי השימוש ברכב

 כאשר הרכב הוא "רכב ירוק "כמוגדר בתקנות מופחת משווי הרכב 530 ש"ח ללא תלות במועד רכישת הרכב

לחץ כאן לחוזר מס הכנסה -שווי שימוש ברכב -מסוי ירוק  החל מינואר  2010 לגבי רכבים חדשים

לחץ כאן  לתקנות מס הכנסה  שווי שימוש ברכב -תיקון  התשע-2009

קבוצת  מחיר

שווי שימוש

לחודש בשנת 2011

קבוצת

'מחיר

שווי שימוש

לשנת 2009

1

  2,580 לחודש

30,960 לשנה

5

5,970 לחודש 

71,640 לשנה

2

2,790 לחודש

(33,480 לשנה )

6

7,730 לחודש

92,760 לשנה

3

3,590 לחודש

43,080 לשנה

7

9,950 לחודש

119,400 לשנה

4

4,310 לחודש

51,720 לשנה

אופנוע שסיווגו הו L3

  -אופנוע שנפח מעונו עולה  על 125 סמ"ק והספק מנועו עולה על  33 כ"ס L3

860  לחודש

10,320 לשנה

       
       

הוצאות חניה  במקום העיסוק הקבוע של העסק או בסמוך אליו

ההוצאה  מוכרת במלואה ,לצפייה בחוזר מס הכנסה בקשר לחנייה לחץ כאן

הוצאות  חניה אחרות שלא במקום העיסוק הקבוע של העסק

ההוצאות יחשבו כ "הוצאות  רכב "ויותרו בהתאם , לעיל לכללים של הוצאות רכב ,ראה לעיל

           

 

החלטת מיסוי:4586/12 מאת החטיבה המקצועית במס הכנסה

 

הנושא : שווי שימוש ברכב לטכנאי שרות ־ החלטת מיסוי שלא בהסכם העובדות:

 

 1. חברה העוסקת במתן שירות בכל רחבי הארץ, מעסיקה טכנאי שירות (להלן: ״טכנאים״) המטפלים באלפי לקוחות.
 2. השירות ניתן במהלך 24 שעות ביממה שבעה ימים בשבוע.
 3. בכל יום, כ- 10% מהטכנאים הינם כוננים בשעות שמעבר לשעות העבודה.
 4. הבקשה נדחתה והובהר כי, יש לחייב את הטכנאים בשווי שימוש ברכב כאמור בתקנות מס הכנסה(שווי השימוש ברכב), התשמ״ז-1987.
 5. עוד הובהר כי, שווי השימוש ברכב נקבע בתקנות מכוח סמכותו של שר האוצר לפי סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה ובהתאם לרכב שהוצמד לעובד.

 

הבקשה:

 

לטענת הטכנאים למעלה מ- 75% מהשימוש ברכב (על פי קילומטרים) הינו שימוש לצרכי מתן השירות, ולפיכך ביקשו הטכנאים לקבוע את שווי השימוש הפרטי על פי חישוב פרטני לכל עובד. לפי החישוב המוצע ע״י המבקשים, שווי השימוש ברכב לעובד יהיה בהתאם לחלק היחסי מסך העלות הכוללת של השימוש ברכב, לפי יחס הנסיעות הפרטיות בפועל של אותו עובד מסך הנסיעות ברכב.

 

ההלסת המיסוי ותנאיה:

 

 

 

הוצאות רכב "תפעולי" מוכרות במלואם בהתקיים כל התנאים  שלהלן:

 1. הרכב לא הועמד לרשות עובד כלשהו של המעביד,
 2. הרכב משמש רק לצורכי המעביד או בעל משלח היד או העסק, לפי העניין
 3. מקום העיסוק - אינו בבית מגוריו .
 4. בתום שעות העבודה הרכב אינו יוצא מחוץ למקום העיסוק.

הערה -

למרות שלמספר הק"מ של הרכב אין השפעה על חישוב הוצאות הרכב המוכרות   ישנה חובה לפרט את מספר הק"מ בתחילת השנה ובתום השנה ולרשום את פרטי הרכב .

·  הוצאות החזקת אופנוע מעל 500 סמ"ק ורכב מסחרי שמשקלו המותר עולה על 3500 ק"ג כגון משאית מותרים כהוצאה במלואם  (בהנחה שכל ההוצאות הוצאו לצורך העסק )

הודעת מס הכנסה לגב זקיפת חישוב  שווי שימוש ברכב  .

שיעור שווי השימוש עבור כלי רכב צמודים יעלה משנת 2011 ואילך ל- 2.48% ולא ל- 2.5% כפי שתוכנן. ההחלטה על כך התקבלה על ידי מנהל רשות המסים על בסיס החקיקה לאחר משא ומתן עם הארגונים הכלכליים והסתדרות העובדים.
שיעור שווי השימוש החדש יחול על כל כלי הרכב שנרשמו מיום 1.1.2010 ואילך. תקרת המחיר לעניין חישוב שווי השימוש, לאחר העדכון למדד המחירים לצרכן, תעמוד על 477,830 ש"ח.

 הפחתת שווי השימוש עבור רכב היברידי תעמוד על 530 ש"ח לחודש. רשות המסים מפרסמת את הסכומים של זקיפת שווי השימוש לכל דגם רכב, באתר https://www.shaam.gov.il/mm-usecar/

הערה בפסק דין  בבית המשפט המחוזי בחיפה (ע"מ 872/06 )  עיריית נהריה לא זקפהנ שווי שימוש  לעובדים .בית המשפט פסק  כי אין לזקוף שווי שימוש כאשר  השימוש בכלי הרכב נעשה כולו לטובת העסק  . במקרה שרוצים להוכיח  כי השימוש ברכב נעשה רק לטובת העסק יש לנהל ,לדעתי הוכחות  מתועדות כגון יומן רכב   ,כל מקרה לגוופו , ברור שיש  לקבל ייעוץ מתאים כי מס הכנסה מתנגד  -יתנגד .לאי זקיפת שווי שימוש ברכב

הוראות מיוחדות לגבי הוצאות אחזקת רכב של  מורי נהיגה  החל משנת 2008,

רכב שסיווגו M1 (כהגדרתו בחוק ) וסיווג  המשנה שלו הוא רכב שברישיון רכב רשום שהוא רכב להוראת נהיגה (כהגדרתו בתקנות ) הסכום שמותר בניכוי הוא :

 - הגבוה מבין שתי האפשרויות :

 1. 77.5% מהוצאות החזקת הרכב או
 2. סכום ההוצאות בניכוי שווי שימוש

כאשר למורה הנהיגה יש רק שני כלי רכב ,שלגבי אחד מהם בלבד צויין ברישיון הרכב שהוא בעל תיבת הילוכים אוטומטית הסכום המותר בניכוי הוא

הגבוה מבין שתי האפשרויות :

 1. 68% מהוצאות החזקת הרכב או
 2. סכום ההוצאות בניכוי שווי שימוש

הוראות מיוחדות לגבי הוצאות אחזקת רכב של  רכב סיור או רכב מדברי  

רכב שסיווגו M1 (כהגדרתו בחוק ) וסיווגו המשנה שלו הוא רכב שברישיון רכב רשום שהוא רכב מדברי או רכב סיור (כהגדרתו בתקנות התעבורה  ) הסכום שמותר בניכוי הוא :

 - הגבוה מבין שתי האפשרויות :

 1. 80% מהוצאות החזקת הרכב או
 2. סכום ההוצאות בניכוי שווי שימוש

הוראות מיוחדות לגבי :

הוצאות אחזקת רכב של  אוטובוס ציבורי

הוצאות החזקת רכב של מונית

רכב שסיווגו M1 (כהגדרתו בחוק ) וסיווג המשנה שלו הוא רכב שברישיון רכב רשום שהוא  אוטובוס ציבורי או מונית (כהגדרתו בתקנות התעבורה  ) הסכום שמותר בניכוי הוא :

 - הגבוה מבין שתי האפשרויות :

 1. 90% מהוצאות החזקת הרכב או
 2. סכום ההוצאות בניכוי שווי שימוש

 

הסברים בשלב של הצעת החוק בועדת הכספים של הכנסת

מוצע שלשני כלי רכב, אחד ידני ואחד אוטומטי, ניתן 68% לשניהם יחדיו. זה סוכם, מתואם ויינתן רטרואקטיבית מה-1 בינואר 2008

: רכב יחיד, יותרו לו הוצאות 77.5%, כלומר 22% אנחנו מתייחסים אליהם כפרטי ו-77% כעסקי. למה זה שונה? כי מאפייני הנסיעה אצל מוניות ואצל מורים לנהיגה, שונים.

הצעה לגבי מוניות ואחרים מפרוטוקול ועדת הכספים

בועז סופר:  סגן בכיר למנהל רשות המסים בישראל, משרד האוצר

 

         אם לא רוצים מדד ירוק על מוניות, לא צריך ואז הפחת נשאר 20%, אבל אני הצעתי לתמרץ אותם כלכלית. לא עצרנו פה ויעידו ידידי בר אור וטלמון, נשיא לה"ב, שישבתי אתו, שבנושא הזה הלכנו עוד קצת לקראתם בנושא ניכוי הוצאות, וזאת אותה ישיבה שחבר הכנסת כהן מדבר עליה. התלבטנו כמה הוצאות תהיינה מותרות לנהג מונית. העצמאים מותר להם בניכוי 45% לכל הפחות, זאת הנוסחה שהתגבשה בשעתו. במסגרת המענה לאותן קבוצות מיוחדות יש לנו ארבע קבוצות. במוניות בחרנו בהסכמה מלאה שיעור של 90% והמשמעות היא ש-90% מההוצאות של מונית מוכרות לצרכי מס הכנסה ול-10% אנחנו מתייחסים כאילו הן פרטי. אני לא קורא לזה הטבה, ברשותך, זה מה שצריך לעשות וזה מה שנתנו. יישרנו קצת כלפי מעלה כדי למנוע כל מחשבה שרצינו כסף במיסוי הירוק ולכן התפשרנו.

 

         האוטובוסים הציבוריים הזעירים נמצאים באותה הגדרה וגם הם עם אותה נוסחה של 90%.

         רכב אשכול, קרי: סיור ותיור ורכב מדברי, רכב המשמש להסעת תיירים. אני מודה שלא ישבתי עם אף אחד מהארגונים האלה אבל שמרנו על אותה סקאלה, כך שלא בגלל שלא ישבנו אתם, פגענו בהם. להם נציע 80%, הכל בהתאם לתדריכים כלכליים שאני אישית חתום עליהם מול בתי משפט.

 

לצפייה בפרוטוקול ועדת הכספים -שינוי מוצע לגבי מורי נהיגה לחץ כאן

מאמר לגבי פס" ד חשוב לגבי הוצאות רכב- החזקות הקבועות בתקנות הרכב אינן חלוטות אלא ניתנות לסתירה

מאמר -מאת עו"ד רו"ח רמי אריה -רכב נהיגה אינו כלול בהגדרת רכב פרטי

 

לצפייה בתקנות תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב) (תיקון), התשס"ח 2007 

שווי שימוש ברכב הנמצא במאגר ואינו מוצמד לעובד כלשהוא - הודעת מס הכנסה

http://taxes.gov.il/IncomeTax/Documents/HanhayotMikzoiyot/%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%99%20%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%20%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%20%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%99%20%D7%9E%D7%90%D7%92%D7%A8-%20%D7%90%D7%99%D7%92%D7%95%D7%9D.pdf

בשנים האחרונות, אנו נדרשים שוב ושוב לסוגית קביעת שווי השימוש ברכב. הסוגיה אף הובאה לדיון בבית המשפט המחוזי בחיפה בנוגע לרכבי מאגר.

 

הנחיה זו מפרטת את השינויים בהנחיות רשות המסים באשר לרכבי מאגר של מעביד. ההנחיה קובעת את אופן המיסוי של ההטבה הנובעת מהשימוש ברכבי מאגר, כפי שנקבע בהסכם הפשרה בין רשות המסים לבין עובדי סגל המחקר ברפא״ל בתביעה שהוגשה ע״י האחרונים.

ההסכם נוגע רק לרכב מאגר שהשימוש בו הוא לפעילויות שוטפות של המעביד ואינו מוקצה לעובד

כלשהו, ובלבד שלא הוצמד רכב אחר כלשהו לאותו עובד, והכל בנסיבות מיוחדות של העמדת הרכב, הן באשר לחריגה משעות העבודה הרגילות והן באשר לפעילות מחוץ למקום העבודה הקבוע, וכן בכפוף לאישורים של הדרג הבכיר אצל המעביד ולניהול רישומים מפורטים לצרכי ביקורת המס.

ההסכם אינו משליך על ההוראות באשר לקביעת שווי שימוש לעובד בשל רכב צמוד. כאשר מדובר ברכב צמוד יש לקבוע את השווי בהתאם לתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), התשמ״ז- 1987.

יובהר כי באופן עקרוני, באותם מקרים בהם יש שימוש פרטי ברכב או פוטנציאל שימוש כאמור, יש לזקוף שווי לעובדים, גם אם לא מדובר ברכב צמוד במשמעות הרגילה של המושג(למשל - רכב הנותר בחניית העובד).

יחד עם זאת, רשות המיסים אישרה הקלה, לפיה אם הרכב נותר בידי העובד ללילה לצורך חניה בביתו באופן חד פעמי בחודש, ביום שבו עבד העובד עד לשעות הלילה, לא בסופי שבוע(החל מיום ה׳ בערב), באופן אקראי ולא שיטתי - אין צורך לזקוף שווי לעובד.

הקלה נוספת שאושרה ע״י רשות המיסים הינה במקרים של שימוש ברכב מאגר יותר מפעם אחת בחודש. נקבע כי אם לא מדובר ברכב הנותר בידי

העובד לסוף שבוע יש לזקוף שווי יחסי על פי היחס שבין מספר הימים שהרכב נותר ברשות העובד ללילה לבין מספר

הימים בחודש(30 יום) ובלבד והתקיימו כל התנאים הבאים:

א. הועמד/ו לרשות העובד רכב/י מאגר (לרבות חניית לילה בחניית העובד) במהלך חודש קלנדרי מספר ימים מוגבל שאינו עולה על עשרה ימים, וכן במספר ימים מוגבל במהלך שנה קלנדרית שאינו עולה על מאה ימים.

ב.  לא הועמד לרשותו של העובד רכב אחר באותו חודש(אין לו רכב צמוד).

ג.  לא מדובר ברכב המוצמד לעובד אלא רכב מאגר המיועד לפעילויות שוטפות.

ד.         הרכב נותר בידי העובד למשך הלילה בלבד(החל מתום יום העבודה המלא של העובד בתום פעילות מחוץ למקום העבודה הקבוע והסתיים לאחר שעות העבודה הרגילות או לקראת פעילות מחוץ למקום העבודה הקבוע ביום המחרת הדורשת יציאה לעבודה לפני שעות העבודה

הרגילות ). הרכב יוחזר למחרת בבוקר למקום העבודה הקבוע למעט אם נדרש לפעילות כאמור לעיל ביום המחרת.

ה. הרכב מועמד לשימוש העובד באופן אקראי ולא שיטתי בשל צרכי העבודה ועל פי אישור של הגורם המוסמך במקום העבודה.

ו.  הרכב לא נמצא בידי העובד החל מסוף יום הי ועד יום א/ בחגים , בשבתון , ימי חופשה, ימי מחלה או בכל יום היעדרות אחר מהעבודה.

יודגש כי בבל מקרה שאינו עומד בכללים אלו, יש לזקוף שווי שימוש חודשי מלא.

יובהר כי בגין רכב מאגר אחד לא ייזקף יותר משווי שימוש חודשי מלא אחד.

המעביד חייב לקיים רישום ותיעוד באשר לקיום התנאים המפורטים בהנחיה זו.

 

שיטת החישוב להכרת ההוצאות  עד שנת 31.12.07.

שיטת החישוב להכרת ההוצאות התבססה  על מס’ הק”מ השנתי שהנישום נוסע במשך השנה  

הנוסחה לחישוב הוצאות הרכב שאינן מותרות בניכוי  :

9,900 ק"מ חלקי מספר ה-ק"מ השנתי כפול הוצאות החזקת הרכב

לדוגמא :

אם  מספר הק"מ השנתי הוא 19,800  לא יותר בניכוי 50%  מההוצאות  (9,900/19,800

אם  מספר הק"מ השנתי הוא 99,000   לא יותר בניכוי 10%  מההוצאות (9,900/99,000).

 

לגבי רכב שהועמד לרשות העובד - סכום ההוצאות שאינן מותרות בניכוי יוקטן בסכום שווי שימוש ברכב שנזקף לעובד במשכורת ,ראה הסבר להלן

הערה

·  אם מספר הק"מ לא עלה על 13,200 ק"מ יותרו  בניכוי 25 אחוז מסכום ההוצאות .

 

 

מאמר ב YNET    מ 2/4/12  המבוסס על תחשיב מחברת חשב  לחץ כאן

 

עלות אחזקת רכב  2.22 ש"ח לקילומטר .

החזר הוצאות רכב לשכיר 3.88 ש"ח לקילומטר -ברכב משפחתי של 1.6 - 16,2000 ק"מ (לדעתי כפוף למס השולי של העובד )

החזר הוצאות רכב לשכיר 2.91 ש"ח לקילומטר -ברכב משפחתי של 1.1- 16,2000 ק"מ (לדעתי כפוף למס השולי של העובד )

החזר הוצאות רכב לשכיר 3.49ש"ח לקילומטר -ברכב משפחתי של 1.3- 16,2000 ק"מ (לדעתי כפוף למס השולי של העובד )

החזר הוצאות רכב לשכיר 4.35 ש"ח לקילומטר -ברכב משפחתי של 1.8- 16,2000 ק"מ (לדעתי כפוף למס השולי של העובד )

ברכב מסחרי 1.66 לקילומטר 

החזר הוצאות רכב לשכיר 2.35  ש"ח לקילומטר -ברכב מסחרי של 2.5 - 16,2000 ק"מ (לדעתי כפוף למס השולי של העובד )

החזר הוצאות רכב לשכיר 1.57 ש"ח לקילומטר -בקטנוע רגיל (לדעתי כפוף למס השולי של העובד )

 

מאמר בכלכליסט מיום 11/02/11 על עלות הוצאות אחזקת רכב ל ק"מ -3.59 ש"ח לק"מ לרכב בנפח 1600 סמ"ק

 מאמר בכלכליסט  על עלות הוצאות אחזקת רכב  -"העלות לק"מ בודד של נסיעה התייקרה מ-2.08 שקל בינואר 2011 ל-2.2 שקל בפברואר 2012. עם זאת, ב"חשב" בחרו לשכלל את מחיר הבנזין בשירות מלא (7.67 שקל לליטר), ולא את עלותו בתדלוק עצמי (7.43 שקל לליטר).  העלות  לק"משל   2.2 ש"ח מחושב לגבי  מכונית משפחתית בנפח מנוע של 1,600 סמ"ק הנוסעת  15,000 ק"מ .והעלות כוללת את כל ההוצאות כולל את חישוב החזר ההון על ההשקעה ברכישת המכונית ,הוצאות קבועות :ביטוח ,טסט - רישוי , תיקונים ,דלק  -

בהתאם לכך אם ניסע מעל 15,000 ק"מ העלות תרד ל 1.09 שקל -כלומר עלות נסיעה ללא ההוצאות הקבועות היא רק   1.09 ש"ח לכל ק"מ (האמור לעיל מתבסס על תחשיב שנערך עבור "ממון " מידיעות אחרונות -על ידי משה וסמדר קצין מחברת "חשב "  ביום 31/01/11

רואה חשבון יוסי גסנר  

טל 039316572

 מחפש רואה חשבון  ,ניתן להתקשר לטל 039316572

רואה חשבון  יוסי גסנר

ההסתדרות 30 פתח תקוה